Letters

2021

 • Click here to access information regarding Year 8 HPV Human Papilloma Vaccine
 • Click here to access information regarding Year 9 HPV Human Papilloma Vaccine
 • Click here to read the end of term letter from Mr Wilkinson – March 2021
 • Click here to read a letter about GCSE & A Level grades – March 21Click here to read a Slovakia letter about GCSE & A Level grades – March 21
 • Click here  to read a letter about Testing and Track and Trace letter to parents – March 2021
 • Click here to read a letter about Testing and Track and Trace Slovakia letter to parents – March 2021
 • Click here to read a letter from Mr Wilkinson about retuning to school in March 2021
 • Click here to read a letter from Mr Scott about School Uniform on return to school.
 • Click here to learn about Primary children returning to school on Monday 8th March.
 • Click here to read information about wearing face coverings when returning to school on 8th March 2021.
 • Click here to read a letter from Mr Wilkinson regarding returning to school on March 8th 2021.
 • Click here to read the end of term letter from Mr Wilkinson – February 2021.
 • Click here to read a letter containing more information about live lessons.
 • Click here to read the latest update on Primary Class Closures – 4th January 2021.

2020

 • Click here to read a letter from Mr Wilkinson containing important updated information about returning to school in January 2021
 • Click here to see published information from The Department for Education.
 • Click here to read a letter from Mr Wilkinson containing important information about returning to school in January 2021
 • Click here to read the end of term letter from Mr Wilkinson – December 2020
 • Click here to read a letter from Mr Wilkinson regarding the end of term arrangements for December 2020
 • Click here to read a letter from Mr Wilkinson about what to do if your child tests positive for Covid over the Christmas holidays.
 • Click here to read a letter from Mr Wilkinson about plans for Winter 2020.
 • Click here to read a letter from Mr Wilkinson regarding the lead up to Christmas 2020.
 • Click here to read the letter regarding the Secondary phase being open as normal on Tuesday 17th November 2020.
 • Click here to read a letter regarding the closure of the Secondary phase on Monday 16th November 2020.
 • Click here to read a letter from Mr Wilkinson regarding Photograph day on Friday 20th November.
 • Click here to read a letter from Mr Wilkinson regarding school remaining open during lockdown – November 2020.
 • Click here to read the end of term letter from Mr Wilkinson – October 2020
 • Click here to read a letter about Target Setting Day in November 2020
 • Click here to read a letter from Mr Wilkinson about the use of face masks.
 • Click here to read about the year 7-13 data drops and how effort grades have changed.
 • Click here to read about Flu vaccinations – October 2020
 • Click here to read a letter from Mr Thompson regarding PE rules and kit details
 • Click here for Year 11 results day information
 • Click here for Year 13 results day information
 • Click here to read the end of term letter from Mr Wilkinson – July 2020
 • Click here to read the Secondary organisational letter for September 2020
 • Click here to read the Primary organisational letter for September 2020
 • Click here to read a letter from Mr Wilkinson regarding the arrangements for returning to school in September 2020.
 • Click here to read the Year 10 letter regarding returning to school – June 2020
 • Click here to read the Year 12 letter regarding returning to school – June 2020
 • Click here to view the booklet produced as a Covid-19 guide for students returning to school
 • Click here to read the end of term letter from Mr Wilkinson, Executive Headteacher – May 2020
 • Click here to read a letter from Mr Wilkinson regarding the possible reopening of school to children in Reception, Year 1 and Year 6 – May 2020
 • Click here to read the Primary welcome back letter for Summer 1 – April 2020
 • Click here to read the Secondary welcome back letter for Summer 1 – April 2020
 • Click here to read the end of term letter from Mr Wilkinson, Executive Headteacher – April 2020
 • Click here to read a letter to Key Workers from Mr Wilkinson – March 2020
 • Click here to read the letter regarding school closures due to Covid 19 from Mr Wilkinson, Executive Headteacher – March 2020
 • Click here to read the end of term letter from Mr Wilkinson, Executive Headteacher – February 2020
 • Click here to read a letter from Mr Wilkinson, Executive Headteacher, regarding school closures and the building works – January 2020

2019

 • Click here to read the end of term letter from Mr Wilkinson, Executive Headteacher – December 2019
 • Click here to read the end of term letter from Mr Wilkinson, Executive Headteacher – October 2019
 • Click here to read the end of term letter from Mr Wilkinson, Executive Headteacher – May 2019
 • Click here to read the letter from Mr Scott, Head of Secondary, regarding Target Setting Day.
 • Click here to read the letter from Mr Wesley, Head of Post 16, regarding target setting day for the 6th form.

2018

 • Click here to read a letter from Mr N Wilkinson, regarding school closures – October 2018
 • Click here to read a letter from Mr Wilkinson regarding the roadworks which will be outside school for 1 week from Monday 1st October.
 • Click here to read a letter from Mr A Scott, Secondary Headteacher, regarding arrangements for Year 11 Exam Results Day.
 • Click here to read the July 2018 end of term letter from Mr N Wilkinson, Executive Headteacher.
 • Click here to view the end of Summer 1 letter from Mr N Wilkinson, Executive Headteacher – May 2018
 • Click here to see a letter regarding the arrangements for Friday 25th May 2018 from Mr Neil Wilkinson, Executive Headteacher.
 • Click here to view the end of Spring term letter from Mr N Wilkinson, Executive Head – March 2018
 • Click here to read a letter from Mr N Wilkinson, Executive Headteacher, regarding the recent Ofsted inspection.
 • Click here to read Ofsted’s letter to parents regarding visit on 20th and 21st March 2018
 • Click here to read Ofsted’s guide for parents to help you understand and contribute to the process.
 • Click here to read a letter regarding the Year 7 Graduation Ceremony on Wednesday 2nd May 2018
 • Click here to read a letter from Mrs E. Wikinson, Senior Assistant Headteacher, regarding the Rewards Trip to Megazone – March 2018
 • Click here to read a letter regarding updating contact details from Mr N Wilkinson, Executive Headteacher – March 2018
 • Click here to read a letter from Mr N Wilkinson, Executive Head, regarding INSET Day on Monday 5th March 2018
 • Click here to read a letter from Mr A Scott, Head of Secondary, regarding Target Setting Day on Thursday 8th and Friday 9th March 2018
 • Click here to read a letter regarding Target Setting Day for Sixth Form on Thursday 8th and Friday 9th March 2018  
 • Click here to read the end of Spring 1 Term letter from Mr Wilkinson, Executive Headteacher.
 • Click here to read a letter from Mr A Scott, Head of Secondary, regarding the Year 9 Options Event on Thursday 8th February.
 • Click here to read a letter from Mr Denison regarding the Year 11 London Trip – February 2018
 • Click here to view a letter from Mr Wilkinson regarding the school canteen food service – January 2018

2021

 • Kliknite sem a prečítajte si list mestskej rady v Derby týkajúci sa školskej dochádzky z 8. marca 2021.
 • Kliknite sem a prečítajte si list Mr Wilkinson o preladení do školy v marci 2021
 • Kliknite sem a prečítajte si list od pána Scotta o školskej uniforme po návrate do školy
 • Kliknite sem a prečítajte si informácie o nosení krytov tváre pri návrate do školy 8. marca 2021.
 • Kliknite sem a prečítajte si list od pána Wilkinsona o návrate do školy 8. marca 2021.

2020

 • Prosím, kliknite tu a prečítajte si list od pána Wilkinsona o deň fotografie v piatok 20.listopadu
 • Kliknite tu a prečítajte si list o konci funkčného obdobia od pána Wilkinsona – október 2020
 • Kliknite tu a prečítajte si list od pána Wilkinsona o používaní tvárových masiek.
 • Prosím, kliknite tu a prečítajte si podrobnosti o sekundárnej PE kit a pravidlá
 • Kliknite sem a prečítajte si sekundárne písmeno
 • Kliknite sem, ak si chcete prečítať list pána Wilkinsona o opatreniach na návrat do školy v septembri 2020.
 • Kliknite sem a prečítajte si list od pána Wilkinsona, výkonného riaditeľa, pokiaľ ide o zatvorenie školy a stavebné práce-január 2020

2019

 • Kliknite sem a prečítajte si koniec funkčného listu Mr Wilkinson
 • Kliknite sem a prečítajte si list od pána Scott, vedúci sekundárneho, pokiaľ ide o stanovenie cieľa deň.

2018

 • Kliknite sem aby ste si prečítali list od pána N Wilkinsona o zatváraní škôl – Októbri 2018
 • Kliknite sem pre čítanie júl 2018 konci termínu list od Mr N Wilkinson, výkonný riaditeľ školy.
 • Kliknite sem pre zobrazenie na konci leta 1 list od Mr N Wilkinson, výkonný riaditeľ školy – máj 2018
 • Kliknite sem pre zobrazenie na konci jarné termín list od pána N Wilkinson, výkonný riaditeľ-marec 2018
 • Kliknite sem prečítať list Mr N Wilkinson, výkonný riaditeľ, pokiaľ ide o nedávny Ofsted inšpekcie.
 • Kliknite sem a prečítajte si list o slávnostnom absolvovaní 7. ročníka v stredu 2. května 2018
 • Kliknite sem aby si prečítal list od Mr N Wilkinson, výkonného riaditeľa, týkajúci sa zatvárania škôl.
 • Kliknite sem pre čítanie list od Mr Scott, vedúci sekundárne, pokiaľ ide o stanovenie cieľov deň vo štvrtok 8. a piatok 9. Marca 2018
 • Kliknite sem a prečítajte si koniec jarnej 1 termín list od Mr Wilkinson, výkonný riaditeľ školy.
 • Kliknite sem si prečítať list od Mr A Scott, vedúceho sekundárneho oddelenia, ktorý sa týka štvrtého variantu udalostí vo štvrtok 8. februára.
 • Kliknite sem pre zobrazenie list od Mr Wilkinson týkajúce sa stravovacích služieb školskej jedálne